The Purest Air logo black
DiscoverMuonio square logo

INFOPAKETIT

INFOPAKETIT

TULOKSET

tulokset pdf kuva

TERMISTÖ

HENGITETTÄVÄT HIUKKASET

Hengitettävät hiukkaset ovat ilmassa olevia hiukkasia, joiden halkaisija on alle 10μm. Muun muassa pöly ja merisuola ovat hengitettäviä hiukkasia. Hengitettävien hiukkasen kokonaismassaa kutsutaan PM 10 :ksi (Particulate Matter < 10).

PIENHIUKKASET

Pienhiukkaset ovat osa hengitettäviä hiukkasia. Pienhiukkasten halkaisija on alle 2,5μm. Esimerkiksi palamisprosessit tuottavat pienhiukkasia. Pienhiukkasia pidetään ihmisten terveydelle haitallisimpana ilmansaasteena. Pienhiukkasten kokonaismassaa kutsutaan PM 2.5 :ksi (Particulate Matter < 2.5).

Terminology

Lähde: Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute

MUSTA HIILI

Musta hiili on pienhiukkasten komponentti. Se muodostuu fossiilisten polttoaineiden, biopolttoaineiden ja biomassan epätäydellisestä palamisesta. Nimensä mukaisesti musta hiili absorboi vahvasti näkyvää valoa.

ILMANLAADUN INDEKSI

Ilmanlaatuindeksiä käytetään kuvaamaan ilmanlaatua yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettävällä väriasteikolla ja sanallisella kuvauksella. Se perustuu mitattuihin ilmanlaatutietoihin ja antaa yleiskuvauksen todellisesta ilmanlaadusta. Pallas-indeksi perustuu US EPA -indeksiin.

black carbon

Lähde: Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute

IKIROUTA

Ikirouta on määritelmänsä mukaan maaperää, jonka lämpötila pysyy nollassa asteessa (0°C) tai sen alapuolella vähintään kahden peräkkäisen vuoden ajan. Korkeilla leveysasteilla ja vuoristoissa on ikiroutaa.

PALLAS SUPERSITE

Pallas Supersite (Pallaksen huippututkimusasema) koostuu ilmakehän ja ekosysteemin sekä näiden vuorovaikutuksen tutkimukseen soveltuvasta monipuolisesta infrastruktuurista. Pallas sijaitsee 170 km napapiiriltä pohjoiseen ja on osin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella.

permafrost

Lähde: Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute

Share This