LEHDISTÖTIEDOTE

Vapaa julkaistavaksi: toukokuu-28-2021
Paikkakunta: Muonio

Muonion matkailutoimijat kulkevat yhdessä kohti tulevaa – Yhessä etheenpäin

Muonion matkailutoimijat kokoontuivat yhteen koronavuoden kokemusten jälkeen matkailuseminaariin 27.5.2021 Hotelli Jerikselle kuulemaan uusista tuulista ja keskustelemaan yhdessä Muonion matkailusta. Kasvotusten kohtaaminen oli tärkeää yhteistyön ja oman jaksamisenkin kannalta.

Yhteisesti sovituilla toimenpiteillä eteenpäin!

Koronapandemia ja sen leviämisen estämiseksi asetetut matkustusrajoitukset ovat tehneet ison loven Muonion matkailuun.  Matkailun kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistamiseksi on Muoniossa tehty kuitenkin systemaattisesti toimenpiteitä viime keväänä yhdessä laaditun Muonion matkailuohjelman ja Visit Muonio 2025-hankkeen toimenpiteiden mukaisesti. Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki loi uskoa avauspuheenvuorossaan siihen, että Muoniolla on suuret mahdollisuudet kehittyä matkailukohteena pienuuteensa, ainutlaatuisuutensa ja puhtautensa takia. Hän myös muistutti, että vain muutos on pysyvää.

Arvioiden mukaan Muonion matkailukysyntä voi toipua koronapandemiasta parissa vuodessa, mutta sen vaikutukset voivat olla monella tapaa mittavia ja pitkäkestoisia. Yritysten taloudellisen tilanteen kohentuminen voi viedä pitkään, ja kasvuinvestointeja voidaan jopa joutua lykkäämään. Kotimaiset matkailijat ovat onneksi löytäneet Muonion. Huhtikuussa 2021 kotimaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset olivat jo lähes huhtikuun 2019 tasolla.

-Yhteistyön merkitys Muonion matkailun kasvussa on keskeistä, toteaa matkailupäällikkö Nina Vesterinen, Visit Muonio 2025-hanke/Muonion Matkailu ry. Matkailijoille ei yksi yritys pysty tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua, vaan yritykset ovat entistä enemmän riippuvaisia toistensa osaamisesta ja yhteistyöstä. Matkailuelämystä ei tuoteta yhdessä paikassa vaan hajautetussa järjestelmässä eli verkostoissa, Nina Vesterinen jatkaa.

Paneelissa, Tuomas Hietala, KTH North Oy, Jari Rossi, Keimiön Koukkaus ja Hanna-Mari ”Pyry” Talvensaari, Harriniva Oy, keskustelivat Muonion matkailun yhteistyön nykytilasta, haasteista ja kehittämistarpeista. Luottamus on yksi yhteistyön peruskiviä ja sen muodostumiseksi yritysten tulisi tuntea entistä paremmin toisensa ja tarjolla olevat palvelut. Panelistit lupasivat konkreettisesti kutsua toiset yritykset kylään tutustumaan omiin palveluihinsa, olla aktiivisia yhteydenpitäjiä sekä olla aina tavoitettavissa.

Muonion kasvutavoitteissa painotetaan asiakkaan viipymän pidentymistä ja matkailijoiden entistä tasaisempaa virtaa ympäri vuoden. – Visit Muonio 2025-hankkeen avulla on vastattu maailmanlaajuisiin haasteisiin ja matkailutrendeihin kuten vastuullisuuteen, digitalisaation kehitykseen sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokseen, kertoo Nina Vesterinen. Hanke on edennyt koronapandemiasta huolimatta hyvin. Konkreettisia toimenpiteitä ovat olleet Muonion matkailuohjelman laadinta yhdessä toimijoiden kanssa sekä sen toteuttaminen.  Lisäksi on rakennettu Discover Muonio -brändiä ja siihen liittyvää viestintää mm. uusien verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Yhtenä tärkeimpänä kokonaisuutena on valmistelu Muonion pysyvää matkailun edistämisen ja kehittämisen mallia. Hankkeilla saadaan paljon kehittämistoimia eteenpäin, mutta ne eivät korvaa pysyvää organisaatiota ja resursseja, painottaa Nina Vesterinen.

Digitaalisuus kasvun pohjana

Osana Visit Muonio 2025-hankkeen toimenpiteitä laadittiin Muonion matkailun digitiekartta, jotta näppärillä ja tulevaisuuden suuntautuvilla toimilla pystyttäisiin olemaan digikehityksen aallon harjalla ja digimarkkinoinnilla luomaan lisää Muonion tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.  – Matkailijan ostopolku on entisestään monikanavaistunut. Tämän vuoksi matkailuyritysten ja Muonion matkailualueena tulee mahdollistaa palveluiden osto useissa eri kanavissa; niin omassa, kansallisissa kuin kansainvälisissäkin kanavissa, kertoo Anne Kaakkuriniemi FlowHouse Oy:stä. Nykyaikaiset digitaalisen myynnin työkalut mahdollistavat digitaalisen ostettavuuden ja liiketoiminnan kehittämisen kustannustehokkaasti, yrityksen koosta riippumatta. On tärkeää, että matkailutuotteet ovat löydettävissä ja näkyvissä laajasti, ja matkailija voi ostaa matkailutuotteita juuri sillä hetkellä, kun hän on valmis oston tekemään, hän jatkaa.

Miltä revontuli maistuu?

Ruokamatkailu on kasvava markkina. Esimerkiksi ns. foodiet käyttävät jopa puolet matkabudjetistaan ruokaan ja siihen liittyviin aktiviteetteihin. Ruokamatkailu ei vaadi mittavia investointeja, se tasoittaa kausivaihteluja ja mahdollistaa alueen autenttisuuden vaalimisen. – Ruoka on ainoa aktiviteetti, jota jokainen matkailija tarvitsee ja toteuttaa lomallaan, vielä useamman kerran päivässä, muistutti Kristiina Havas, Hungry for Finland -hankkeesta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hän myös haastoi kuulijat miettimään miltä muun muassa revontulet maistuvat. Discover Muonion ensimmäinen tuote Muonion Luodun valmistama Kairan helmi –hyytelö maistuu mustikalta, kaarnikalta ja väinönputkelta. Tuote löytyykin jo kaupan hyllyltä ja se on kestäviä muistojälkiä jättävä matkamuisto Muoniosta kotiin vietäväksi.

Kestävä kasvu Muonion matkailun visiona

Muonio matkailualueena ja jo yhdeksän yritystä on lähtenyt mukaan kansalliseen Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, tavoitteena käydä läpi kestävän matkailun kehittämispolku ja saada työn tuloksena Sustainable Travel Finland -merkki vuoden 2022 loppuun mennessä. Yritykset ovat laatineet kestävän matkailun kehittämissuunnitelmia, aloittaneet kehittämistoimia sekä viestivät entistä näkyvämmin tekemistään vastuullisuustoimista. Aluetasolla on edistetty vastuullisuusviestintää, sosiaalista kestävyyttä sekä muun muassa jätehuoltoa. Kesäkuussa käynnistyy Muonion matkailun turvallisuussuunnitelman laadinta yhdessä viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Seminaarissa Tuuli Pohjola, Feasib Consultingista kertoi aiheeseen liittyen vinkkejä siitä, miten energian kulutusta voi vähentää ja mitä säästöjä tehdyistä toimenpiteistä voi syntyä.

Yrittäjän oma hyvinvointi on avainasia!

Yrittäjän oman hyvinvoinnin tärkeys on avainasemassa myös yrityksen menestykselle. -Nuku, liiku ja syö tarpeeksi. Pidä huolta sosiaalisesta elämästäsi, muistutti yrittäjä Mari Pennanen Quality To Life Naturally Oy:stä. Jokaisen yrityksen olisi välillä hyvä jättää kännykkä kotiin ja lähteä luontoon virkistäytymään. Elämä on haasteellista meille kaikille, joten uskalla avata suusi ja tukeudu muihin ihmisiin, päätti Mari Pennanen seminaarin.

Lisätietoja: Matkailupäällikkö Nina Vesterinen, Visit Muonio 2025 -hanke, Muonion Matkailu ry, nina.vesterinen@discoverrmuonio.fi, puh. 044 235 0421

Muonion Matkailu ry yhdistää alueen matkailuyritykset sekä matkailuun liittyvät yritykset, yhteisöt ja henkilöt sekä valvoo niiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. 

Yhdistys toteuttaa Visit Muonio 2025 –hanketta (1.11.2019-31.05.2022), jonka tavoitteena on kehittää ja edistää Muonion alueen matkailun ympärivuotisuutta muun muassa kehittämällä kestävän matkailun mukaisia laadukkaita tuotteita, markkinoinnilla ja parantamalla saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteistyöverkostoja, luoda toimiva ja pysyvä matkailun edistämisen malli huomioiden tiedon merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 270 250 euroa, josta EAKR:n ja valtion osuus 80 % (216 000 euroa), yritysten osuus noin 14 % ja Muonion kunnan osuus noin 6 %. 

MUUT TIEDOTTEET