Luoteis-Lapin Matkailuyhdistyksen uusin hanke, ”Digitaalisten palveluiden saatavuuden kehittäminen
ympärivuotisen, kestävän matkailun kulmakivenä -hanke”, keskittyy kehittämään alueen yritysten
kestävyyttä, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Hankkeen keskeisenä työkaluna on Sustainable
Travel Finland -ohjelman edistäminen alueen yrityksissä. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2023 aikana
Luoteis-Lapin Matkailuyhdistykselle destinaationa STF-sertifikaatti. Luonnon kestävyyden lisäksi ohjelmassa korostetaan yritysten sosiaalista, kulttuurillista ja taloudellista kestävyyttä.

Yrittäjä, tule mukaan hankkeeseen. Ota yhteyttä mikko.lipponen@tunturi-lappi.fi, p. 041 3103 196

Hanke rahoitetaan Lapin ELY-keskuksen HAMA- hankerahoituksella.