Mikon mietteitä kestävästä matkailusta – miksi se on niin tärkeää?

Mikä on kestävyyden, puhtaan ilman, veden ja luonnon merkitys minulle itselle ja matkailuyrityksille?
Tätä asiaa jouduin miettimään pitkään, ennen kuin suostuin alkamaan töihin hankkeeseen, jonka yhtenä
isona osa-alueena on kestävän matkailun edistäminen Luoteis- Lapin Matkailuyhdistyksen alueella. Onko
STF- ohjelma (Sustainable Travel Finland – Business Finland) viherpesua, vai onko siinä jotakin ideaa? Miksi yritysten tulisi toimia kestävästi? Mitä kestävä toiminta on?

Kestävyys on hieno muotisana, jota viljellään monenlaisissa tilanteissa. Mitä se kestävyys sitten on?
Kestävyys jaetaan neljään eri kategoriaan. Ekologinen-, sosiaalinen-, kulttuurinen- ja taloudellinen
kestävyys.

Ekologinen kestävyys huomio ainutlaatuisen luontomme toimintaympäristönä, jota ilman emme voi toimia.
Kuinka paljon toiminnassamme esimerkiksi kulutamme luonnon- ja energiavaroja. Miten huomioimme
luonnon monimuotoisuuden.

Sosiaalinen kestävyys huomio yrityksen aseman yhteisössä ja sen miten esimerkiksi kohtelemme
työntekijöitämme. Palaavatko samat työntekijät vuodesta toiseen, vai joutuuko yritys tekemään raskasta
rekrytointia ja koulutusta massiivisesti vuodesta toiseen.

Kulttuurillinen kestävyys huomioi esimerkiksi erilaisten kulttuurillisten elementtien säilymisen ja sen ettei
kulttuurillista omimista tapahdu. Onko minun yritykselläni oikeutta lainata elementtejä esimerkiksi
saamelaisesta kulttuurista?

Kaikkien edellä mainittujen toimintojen huomioiminen johtaa osaltaan, myös taloudelliseen kestävyyteen.
Energiaa kuluu vähemmän. Työntekijät haluavat palata sesongista toiseen. Kulttuurillisesti pystyn
hyödyntämään yritykselle luontaisia elementtejä. Vaikka sitten sitä Pottu-Muoniolaisuutta.

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistyksen tarkoitus on osaltaan valvoa alueen matkailutoiminnan etua.
Alueellisesti kestävällä sertifikaatilla on merkitystä toiminta-alueen säilymisen lisäksi brändiarvon
kasvamisella. Alueen kestävyydellä alkaa olemaan merkitystä matkailijoiden tehdessä valintaa, mihin
kohteeseen he haluavat seuraavaksi suunnata. Matkailuyhdistyksessä emme halua viherpestä alueen
yrityksiä, vaan tarjota todellisia työkaluja yritysten kestävään toimintaan ja kehitykseen.

Hankkeessa edistän Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. STF-ohjelma auttaa yrityksiä kehittämään
toimintaansa siten, että kaikki kestävyyden eri osa-alueet tulee huomioitua. Ohjelmassa on mielestäni myös viherpesuun viittaavia elementtejä, mutta ohjelman kokonaishyöty, toimintaympäristölle, yrityksille kuin alueelle on niin merkittävä, että voin olla hymyssä suin edistämässä kestävää matkailu Luoteis-Lapin
Matkailuyhdistyksen alueella.

Jos emme toimi alueellamme kestävästi, voimme tulla tilanteeseen, jossa meillä ei enää ole
toimintaympäristöä, jossa matkailijat voisivat vierailla, yrittäjät työskennellä ja ennen kaikkea ihmiset elää.
Tämän vuoksi jokainen pienikin kestävyysteko on tärkeää tehdä juuri nyt. On tärkeää vaikuttaa asioihin,
joihin pystyy vaikuttamaan, eikä esimerkiksi noitua isojen valtioiden kyvyttömyyttä
luonnonmonimuotoisuuden katoamisen edessä.

Lipposen Mikko toimii projektipäällikkönä Luoteis- Lapin Matkailuyhdistyksen hallinnoimassa, ” Digitaalisten palveluiden saatavuuden kehittäminen
ympärivuotisen, kestävän matkailun kulmakivenä”, hankkeessa.
mikko.lipponen@tunturi-lappi.fi
p. 041 3103 196
Instagram:@discovermuonio Facebook: Discover Muonio, Lapland Youtube: Discover Muonio, Lapland #discovermuonio #maailmanpuhtainilma
#onnellisialuonnostaan #matkustavastuullisesti www.discovermuonio.fi

LUE MYÖS